BLI SKANDINAVISK FRILUFTSGUIDE : STUDERA & ARBETA I HELA SKANDINAVIEN

OM UTDANNINGEN

Etter tre år på Utsiktens videregående yrkesutdanning er du skandinavisk friluftsguide, og hvis du ønsker det får du generell studiekompetanse. Vi har fokus på den skandinaviske tradisjonen innenfor ski, turgåing og padling, men utdannelsen har også innslag av surfing og klatring. I tredje klasse kan du velge idrettsspesialisering i alpint eller klatring. Grunnleggende kunskaper i turisme, naturguiding, markedsføring,entreprenørskap, vertsskap, service m.m forbereder deg på å arbeide innenfor opplevelsesturisme i hele Skandinavia. Du kan håndtere de skandinaviske språkene og har kunskaper om Skandinavia som arbeidsmarked. 15 ukers praksis inngår i utdannelsen.
Du vil naturligvis også studere teoretiske fag som matematikk, engelsk, tysk, samfunnsfag og historie m.m. Du kan også velge til ekstra svensk for å få generell studiekompetanse noe som gir deg mulighet til å studere på høyskolenivå i hele Skandinavia.
Vi er en reisende skole. Vi tror at man lærer seg best gjennom egne opplevelser og gjennom  praktisk øvelse i virkelige situasjoner. Nesten hver uke er vi ute i naturen eller gjør studiebesøk som er koblet til utdannelsen. På tre år blir det mengder av kunskap, opplevelser, inntrykk og erfaringer.